L

Lactoria fornasini 441 Lactoria diaphanus 441

5 % xr t) V tí E 23°C sg: 1.024 40 cm 400L 6-9 % xr C V tí E 26°C sg: 1.022 25 cm 300L

Ostracion meleagris meleagris 441 9

Ostracion cubicus 441

Tetrosomus gibbosus 441

Ostracion meleagris meleagris 441 9

Ostracion cubicus 441

Ostracion cubicus? 441

Kentrocapros aculeatus 441

Ostracion immaculatus 441 6-10 WCfSE 26°C sg: 1.022 45 cm 500L

Strophiurichîhys robustus 441

Kentrocapros aculeatus 441

Ostracion immaculatus 441 6-10 WCfSE 26°C sg: 1.022 45 cm 500L

Ostracion cubicus 441 7-10 % \r © V te El 26°C sg: 1.022 45 cm 500L

Ostracion cubicus? 441

Ostracion cubicus 441 '

Was this article helpful?

0 0

Post a comment